top of page

תערוכות של החוג הישראלי לכלבי רוח

תערוכת האביב, גבעת חיים 3.4.2009

תערוכת האביב של החוג נערכה ביום שישי 3.4.09 בגבעת חיים מאוחד. השופט הצעיר אך המנוסה – דושאן פאונוביץ מסרביה (Dusan Paunovic) הוזמן על ידי החוג לכלבים זעירים לשפוט בשבת, ואנחנו הצטרפנו לתערוכת כלבי הרטריבר ומועדונים נוספים.

כובב התערוכה היה כלב הסאלוקי הצעיר ,יוליוס אבן אודם ספקטור אל ראזאל , מגידולו של שי ספקטור ובבעלות קרן מינץ. הכלב הוצג היטב על ידי אבישג מורגנשטרן .17 סאלוקים הוצגו בתערוכה ,הגזע הגדול היום בחוג ובתערוכות.

ניתן היה שוב להתרשם מהשונות בטיפוסי הסאלוקי היום , ומהדומיננטיות של הטיפוס המדברי המאופיין בכלבים אלגנטיים עם עצם טובה, חזית טובה ומלאה ,בית חזה עמוק ויפה ונשיאת זנב גאה וגבוהה בד"כ .מנצחת הנקבות בגזע היתה ונוס שיין הצעירה מגידולו של יוחנן הרסון וגם היא בבעלותה של קרן מינץ.

סגן כוכב התערוכה היה הוויפט האלוף היפה סמרטי ג'ונס מגידולו של ערן שטרנברג ובבעלותה של שיר קרמר. סמרטי קיבל את התואר GCAC , תואר חדש שמוענק למנצח כיתת אלופים, ומשמעותו מועמדות לאליפות –על – GRAND CHAMPION , תואר זה יוענק לכלב או כלבה אלופים שיזכו בתואר GCAC לפחות 3 פעמים מידי 2 שופטים שונים, כשאחד מהם יהיה בתערוכה בינלאומית.

תואר חדש נוסף שהוענק בתערוכה –לוויפט הצעיר כוכב השחר פון הילית מגידולן ובבעלותן של ציפורת והילית כרמל ,ולכלבת הסאלוקי הצעירה רוחייבה האונדס אוף ג'וי מגידולו ובבעלותו של ד"ר עופר גרובר, היה JCAC – מועמדות לאלוף ישראל צעיר –תואר זה מוענק למנצחי כיתות צעירים וצעירות בתנאי שקיבלו ציון מצוין1 , על פי שיקול דעתו של השופט , כלב שיקבל 2 תארי JCAC מ-2 שופטים שונים , יקבל תואר -"אלוף ישראל צעיר".

2 התארים החדשים אושרו על ידי האסיפה הכללית של ההיל לאחרונה ,ומעתה יוענקו בכל התערוכות בארץ.

בתואר GCAC זכו גם כלבת הוויפט האלופה – ספידי פון הילית מורג בית המשי מגידולו של אלעד מורג ובבעלותן של ציפורת והילית כרמל, האלוף האפגאני של דריה מיטין ,והאלופה הסאלוקית אמרה ספקטור אל ראזאל של יוליה ווזיליקין.

לראשונה אחרי הרבה שנים הופיעו 2 כלבי וולפהאונד אירי, כלבי יבוא חדשים בארץ, גפן הגורה של נילי עמרני שזכתה במקום שני בתחרות הגורים, וקפטן נמו של ד"ר לבית וישניה.

bottom of page