תערוכות של החוג הישראלי לכלבי רוח

תערוכה בינלאומית, גבעת חיים - 18.1.2014

שפט: Jochen H. Eberhardt מגרמניה